گردونه ی مهدی دانشور فردای خوب
مهدی دانشور (پست)

چگونه همیشه انگیزه داشته باشیم

سلام می کنم به تو دوست عزیزم امیدوارم هر جای ایران جهان هستی حالت عالی باشه مهدی دانشور هستم تو این پست میخواستم در مورد چگونه همیشه انگیزه داشته باشیم صحبت کنم انگیزه یکی از همه مهم ترین راه های رسیدن به م وفقیته با یک مثال شروع کنم انگیزه مثل بنزین می مونه تو میتونی بنزین بیشتر ..

 |